Chemie van de mens In samenwerking met Prelum

Innovatieve nascholing en kennisproducten

Privacy

Het boek Chemie van de mens en deze website worden uitgegeven door Prelum Medische media en nascholing, onderdeel van DvK Media Group BV (hierna: "Prelum"). Voor Prelum is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Prelum zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening kan Prelum gegevens vastleggen in een bestand. Prelum gebruikt deze gegevens om gebruikers op de hoogte te houden van hun diensten en activiteiten. De persoonsgegevens zullen niet beschikbaar worden gesteld aan overige derden.

Beveiliging

Prelum maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze persoonsgegevens. Deelnemers worden gevraagd in te loggen.

Bezoekersgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina´s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Prelum haar dienstverlening hierop kan aanpassen.

Gebruik van cookies

Prelum maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze website maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Wijzigingen

Prelum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.